دانشگاه های برتر در جذب دانشجویان بین المللی

حدود 600,000 دانشجوی بین المللی در موسسات عالی آمریکا ثبت نام شده اند . آنها از پراکندگی زیادی برخوردار هستند. (156 مجتمع دانشگاهی آمریکایی میزبان بیش از 1000 دانشجوی خارجی هستند). اما در بعضی از دانشگاهها بیش از 20 درصد جمعیت دانشجویان را تشکیل میدهند (کالیفرنیای جنوبی 21.3 درصد، دانشگاه کلمبیا 24.3 درصد، دانشگاه هاروارد 22.5 درصد و دانشگاه استانفورد 23.9 درصد).

تعداد دانشجویان خارجی در کالیفرنیا از همه بیشتر می باشد (77,987 نفر). پس از آن نیویورک (65,884 نفر) در رتبه بعدی قرار دارد.

ادامه خواندن “دانشگاه های برتر در جذب دانشجویان بین المللی”