گشت و گذار

بسیاری از مسافران خارجی متوجه می شوند که سفر در ایالات متحده غالبا با شیوۀ سفری که با آن آشنا هستند، تفاوت دارد.

گشت و گذار شدن در کشور پهناور ایالات متحده با سفر در سایر کشورها متفاوت است. در حالی که برخی قسمت های ایالات متحده بسیار پر جمعیت است، بخش های دیگر چنین نیستند. به این معنی که در بعضی از شهرها وسایل نقلیۀ عمومی فراوان است، خصوصا شهرهایی که دارای مراکز بزرگ هستند، اما در برخی مناطق، شرایط جغرافیایی و اقتصادی داشتن اتومبیل را ضروری می سازد. از جایی به جایی رفتن مستلزم سفر با هواپیما، قطار، اتوبوس، یا اتومبیل، و گاهی هم تلفیقی از برخی از این وسایل است.

ادامه خواندن “گشت و گذار”