اعلام زمان شروع و پایان DV-2019

♨️ خبر مهم…
طبق اعلام رسمی اداره مهاجرت امریکا
ثبت نام امسال از تاریخ سه شنبه 11 مهرماه برابر با 3 اکتبر 2017 ساعت 20:30 آغاز و تا تاریخ سه شنبه 16 آبان برابر 7 نوامبر 2017 ساعت 21:30 ادامه خواهد داشت.