فرصت اندک تا پایان مهلت ثبت نام قرعه کشی گرین کارت در سال ۲۰۱۱

به اطلاع  کلیه کاربران  سایت می رسانیم  بنا بر اعلام سایت رسمی اداره مهاجرت آمریکا  ثبت نام قرعه کشی گرین کارت امسال مربوط به  DV-2013   از  4 اکتبر2011 مطابق با (12 مهر ماه 1390 )  شروع و تا 5 نوامبر 2011 مطابق با (14 آبان 1390 ) ادامه دارد .بنابراین برای بهره مندی از این فرصت استثنایی می توانید از همین امروز نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود  درسایت TakeGreencard.comاقدام فرمایید تا کارشناسان ما نیز فرصت بررسی و رفع کاستی های احتمالی  را داشته باشند و به موقع ثبت نام تان انجام پذیرد.با توجه به افزایش تقاضا و کمبود وقت در روزهای آخر ، همین امروز برای ثبت نام اقدام کنید برای شما بهتر است.کاررا به روزهای آخر موکول نکنید.

هرگونه تاخیر و کوتاهی از جانب شما منجر به از دست دادن  این فرصت طلایی خواهد شد.