الزامات برندگان گرین کارت چیست؟

شما بایستی:

پیروی از تمامی قوانین دولتی وفدرال آمریکا
پرداخت مالیات دولتی آمریکا
اگر مرد هستید و سن شما بین هیجده تا بیست وشش سال می باشد، عضویت در سامانه خدمت نظام وظیفه داوطلبانه نیروهای مسلح آمریکا
تابعیت از قوانین مهاجران
اسناد شهروندی تان (مانند گرین کارت) همیشه با شما همراه باشد.
اگر آدرس شما تغییر کرد بایستی آن را آنلاین ثبت کنین و ظرف ۱۰ روز کتبا با مراجعه به سازمان مهاجرتی و شهروندی ایالات متحده آمریکا (USCIS)اعلام نمایید.

شما مهاجر دائمی در آمریکا هستین و از حقوق و آزادی های متنوعی بهره مند شدین و به همین نسبت مسئولیت و وظایفی نیز دارید. یکی از این وظایف مهم مشارکتهای عمومی است. درباره فرهنگ، تاریخ و دولت آمریکا حتما مطالعه داشته باشید. می توانید از مهارت های آموزشی مرتبط استفاده کنین و یا روزنامه ها و مجلات و اخبار محلی را مطالعه کنین.