اطلاعیه روز اخر DV2018

به اطلاع کلیه کاربران می رساند:

1- کاربرانی که از قبل ثبت نام نموده اند، در صورتی که تا تاریخ 17 آبان 95 ساعت 12 ظهر نواقص فرمشان شامل عکس و اطلاعات پروفایل را کامل کنند، در ثبت نام این دوره DV2018 شرکت داده خواهند شد و در صورت عدم ارسال بموقع، ثبت نامشان به دوره بعد انتقال خواهد یافت.

2- کاربران جدیدی که در روز آخر یعنی 17 آبان ماه ثبت نام می نمایند، تنها در صورتی در این دوره شرکت داده خواهند شد، که فرم و عکسشان مطابق با راهنمای سایت باشد و هیچگونه ایرادی نداشته باشد و در صورت داشتن ایراد(در صورتی که زمان برای انجام تغییرات نبود) ، فرمشان به دوره بعدی انتقال خواهد یافت.

شایان ذکر است ثبت نام این دوره DV2018 راس ساعت 20:30 دقیقه 17 آبان 95 به پایان خواهد رسید.