وسعت آمریکا

از نظر وسعت و پهناوری آمریکا بعد از روسیه وکانادا سومین کشور بزرگ جهان است. به طور تقریبی کشور ایالات متحده آمریکا :

شش برابر بزرگتر از ایران است

اندکی کوچکتر از کاناداست

25 درصد بزرگتر از استرالیاست

39 برابر بزرگتر از انگلستان است

14 برابر بزرگتر از فرانسه است

نصف وسعت روسیه است

کمتر از یک سوم وسعت قاره آفریقا است

نصف وسعت نیم قاره آمریکای جنوبی است

اندکی بزرگتر از برزیل است

سیصد برابر بزرگتر از کشور هائیتی است

دو و نیم برابر بزرگتر از مجموع کشورهای اروپای غربی است