ویزای کار

EB-1 / ویزای کار

ویزای توانایی های خارق العاده

این ویزا نیاز به کارفرما (استخدام شدن)و مجوز کار ندارد.
افراد غیر امریکایی با توانایی های خارق العاده عبارتند از افراد با توانایی های ویژه در رشته های علوم، هنر، کار و تجارت و یا ورزش که این موضوع باید بطور ملی یا بین المللی قابل شناسایی و اثبات باشد.

ادامه خواندن “ویزای کار”

ویزای گردشگری

ویزای گردشگری ( توریستی) برای کسانی صادر می شود که به منظور تجارت (B-1 ) و یا گردش  قصد دارند به ایالات متحده آمریکا وارد شوند.

مدارک مکمل
با توجه به نوع ویزای درخواستی و هدف از مسافرت، اسناد مکمل برای ارائه در زمان مصاحبه متفاوت خواهد بود. مدارک لازم برای هریک از ویزاهای شامل گردشگری در زیر نامبرده شده است:

ادامه خواندن “ویزای گردشگری”

ویزای خویشاوندی

 

شهروندان آمریکایی درصورت تمایل برای ازدواج با یک غیرآمریکایی می توانند اقدام به ازدواج در داخل و یا خارج از ایالات متحده بنمایند.

ازدواج در آمریکا

متقاضی باید ظرف مدت نود روز پس از ورود نامزد خارجی به آمریکا ازدواج کند.
متقاضی باید پس از ازدواج از طریق پر کردن فرم مربوط وضعیت را تنظیم نماید.

ازدواج خارج از آمریکا

درصورتی که در خارج از ایالات متحده ازدواج می کنید، باید روند زیر را برای ورود قانونی همسر به ایالات متحده آمریکا و دریافت گرین کارت برای وی پیگیری نمایید:

پر کردن فرم درخواست ویزا برای بستگان خارجی


به محض دریافت فرم کامل توسط اداره مهاجرت ،برای متقاضی رسیدی ارسال خواهد شد که  پس از دریافت آن متقاضی می تواند یکی از روش های زیر را به عنوان اقدام بعدی دنبال کند:

ویزای مهاجرت
انتظار برای دریافت تایید فرم

فرایند خدمات کنسولی
همسر خارجی از طریق فرآیند معمول با ویزای مهاجرت وارد آمریکا خواهد شد.

ویزای K3/K4

هنگامی که همسر وارد آمریکا شد، تنظیم وضعیت از طریق پر کردن فرم مربوطه امکان پذیر می باشد.

در حالی که روند کلی ویزای مهاجرت در مجموع برای دریافت کارت سبز سریعتر است (به طور معمول بین یک سال تا دو سال) همسر (وفرزندان) می توانند با یک کارت سبز در این مدت وارد ایالات متحده شوند.

از طریق این ویزا ، همسر (و فرزندان) قادر خواهند بود قبل از یک سال ( بسته به شرایط و روند ویزا) وارد ایالات متحده آمریکا شوند اما دریافت گرین کارت امکان دارد در این روش چندین سال به درازا بکشد.

فرزندان زیر بیست و یک سال نامزد می توانند به همراه او وارد آمریکا شوند.

 

 

ویزای سرمایه گذاری

ویزای سرمایه گذاری به دارندگان آن اجازه می دهد از طریق سرمایه گذاری در ایالات متحده آمریکا به این کشور سفر کنند و البته با داشتن برخی از انواع آن درعین حال می توان برای اقامت دائم نیز اقدام نمود.

ویزای سرمایه گذاری به انواع مختلف زیر تقسیم می شود:

E1-E2

ویزاهای سرمایه گذاری و بازرگانی

EB-5

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری بدون نیاز به اجازه کار و کارفرما

L1

یک ویزای غیر مهاجرتی است که به دارنده آن اجازه می دهد تا 7 سال در آمریکا اقامت نماید.دارندگان این ویزا با معافیت از نیازمندی های تمدید ویزا قادر به تبدیل آن به مهاجرت یا گرین کارت می باشند.

ویزای دانشجویی

سالیانه افراد بسیاری از اقصی نقاط دنیا به قصد تحصیل در مقاطع مختلف به ایالات متحده امریکا سفر می کنند. از لحاظ تعداد صادر شده در هرسال این ویزا محدودیتی ندارد.

ویزاهای دانشجویی به سه گروه تقسیم می شوند:

ویزاهای گروهF1 ویزا برای تحصیلات دانشگاهی

این نوع ویزا برای متقاضیانی صادر می شود که قصد دارند برای تحقیق یا تحصیل در یکی از دانشگاه ها یا کالج های معتبر آمریکایی به این کشور سفر کنند. همراهان دارندگان این ویزا با ویزای F2می توانند وارد آمریکا شوند.

ویزاهای گروه J1 ویزا برای تحصیلات دانشگاهی به عنوان مبادله دانشجو

این ویزا برای افرادی درنظر گرفته می شود که با شرکت در یک برنامه تبادل دانشجو برای تحصیلات عالی به ایالات متحده سفر می کنند.

ویزاهای گروه M ویزای تحصیلات غیردانشگاهی

این ویزا مختص افرادی است که برای آموزش دیدن در موسسات غیر عالی وارد آمریکا می شوند.