تخفیف ویژه برای کاربران سال های قبل

همه عزیزانی که طی سال های قبل از طریق سایت Takegreencard.com در قرعه کشی گرین کارت آمریکا شرکت کرده اند , امسال از تخفیف ویژه %30 دربسته های دو تا پنج ساله علاوه بر تخفیفات قبلی بهره مند می شوند.

قدردان اعتماد شما هستیم و به آن می بالیم.