واشنگتن دی سی

پایتخت آمریکا شهر واشنگتن دی سی است . اما شاید برایتان جالب باشد که چرا به آن می گویند واشنگتن دی سی و خلاصه اینکه این دی سی اش چه معنایی دارد؟! آمریکااز پنجاه ایالت مستقل و جدای از هم تشکیل شده است . اما شهر واشنگتن جزو هیچ یک از ایالات متحده آمریکا نیست ! و در منطقه خودمختار کلمبیا واقع شده است. منطقه کلمبیا در واقع هدیه ای بود که مردم ایالت مریلند به همه ملت آمریکا دادند تا پایتخت کشور جدید آمریکا در آن بنا شود. شهری که به افتخار نخستین رئیس جمهوری ایالات متحده ” واشنگتن ” نامیده شد.

تا چندی پیش شهر واشنگتن آنقدر مستقل بود که درست مثل کشور سوئیس که حاضر نیست در هیچ اتحادیه سیاسی با کسی شریک بشود اهالی شهر واشنگتن دی سی هم حاضر نبودند در مجلس آمریکا نماینده ای داشته باشند و آن را ناقض استقلال خودشان می دانستند. اما پسوند دی سی را چرا به این شهر می افزایند؟ گفتیم که این شهر نه در هیچ ایالتی بلکه در یک منطقه خود مختار بنام کلمبیا واقع شده است. منطقه کلمبیا در واقع در اندازه همان شهر واشنگتن و حومه اش است و نسبتا وسعت چندان بزرگی ندارد . منطقه در زبان انگلیسی می شود ” دیستریک ” و دی سی حروف اول ” دیستریک آو کلمبیا ” است. یعنی منطقه کلمبیا. این که چه لزومی به نوشتن آن هست نیز نکته جالبی است و اگر نمیدانید داستانش شاید برایتان بامزه باشد. گفتیم که آمریکا از پیوستن پنجاه ایالت جداگانه به یکدیگر بوجود آمده است . زمانی که این ایالتها به هم پیوستند متوجه شدند که شهرهای زیادی دارند که با هم ” هم اسم” هستند! و همین موضوع تا مدتها همه را گیج کرده بود ( و در برخی ایالتها این گیجی همچنان ادامه دارد!) برای مثال در ایالتهای مختلف آمریکا بیش از پانزده شهر بنام “بیرمنگهام ” و ده شهر بنام ” منچستر” وجود دارد. علتش هم این است که صدها سال پیش وقتی که مردم انگلستان شروع به مهاجرت به آمریکا کردند اهالی هر شهر به هر یک از ایالتهای آنروز آمریکا می رسیدند شهری را بیاد زادگاهشان نامگذاری می کردند! و این کار در همه ایالتهایی که جدا – جدا توسط انگلیسی ها ساخته می شد تکرار می گشت .البته به همین شکل به افتخار مبارزات جرج واشنگتن در برابر استعمار گران انگلیسی در چندین ایالت مختلف ( و البته مستقل آن روز) مناطقی به احترام وی نامگذاری شده بود . بعد از اتحاد ایالتها با یکدیگر بود که آمریکایی ها متوجه شدند خیلی از شهر های کشور جدیدشان ( یعنی ایالات متحده آمریکا) با هم تشابه اسمی دارند . آنها برای حل موضوع از مخفف نام ایالتشان( درست مثل نام خانوادگی ما) برای معرفی شهرشان استفاده کردند تا با یکدیگر عوضی گرفته نشوند. مثلا در حال حاضر در آمریکا یک ایالت – سه شهر و چندین دهکده کوچک بنام ” واشنگتن ” وجود دارد . بنابر این برای آنکه پایتخت آمریکا با دیگر واشنگتنهای آن کشور عوضی گرفته نشود چاره ای نیست جز آنکه مخفف نام منطقه اش( یا همان دیستریک آو کلمبیا) را نیز به آن بیفزایند. پس واشنگتن دی سی یعنی واشنگتنی که در منطقه کلمبیا واقع شده است .