از یک خانواده ایرانی چه کسانی می توانند در فرم درخواست والدین به عنوان همراه شرکت کنند؟

⁉️ از یک خانواده ایرانی چه کسانی می توانند در فرم درخواست والدین به عنوان همراه شرکت کنند؟

✅ فقط همسر متقاضی اصلی و فرزندان مجرد زیر 21 سال متقاضی اصلی می توانند به عنوان خانواده درجه یک در فرم درخواست نام برده شوند. البته فرزندان مجرد بین 18 تا 21 سال نیز می توانند خود جداگانه درخواست بنویسند.

🔹 بفرست برای هر کسی که مثل تو آرزوی زندگی در آمریکا رو داره !

🍀 با سابقه ترین موسسه فعال در حوزه ثبت نام لاتاری
🍀 @takegreencard