ویزای سرمایه گذاری

ویزای سرمایه گذاری به دارندگان آن اجازه می دهد از طریق سرمایه گذاری در ایالات متحده آمریکا به این کشور سفر کنند و البته با داشتن برخی از انواع آن درعین حال می توان برای اقامت دائم نیز اقدام نمود.

ویزای سرمایه گذاری به انواع مختلف زیر تقسیم می شود:

E1-E2

ویزاهای سرمایه گذاری و بازرگانی

EB-5

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری بدون نیاز به اجازه کار و کارفرما

L1

یک ویزای غیر مهاجرتی است که به دارنده آن اجازه می دهد تا 7 سال در آمریکا اقامت نماید.دارندگان این ویزا با معافیت از نیازمندی های تمدید ویزا قادر به تبدیل آن به مهاجرت یا گرین کارت می باشند.