افزایش شانس برنده شدن در لاتاری 2021

۱. الزام اور شدن داشتن پاسپورت معتبر
۲. افزایش تعداد ویزا از ۵۰۰۰۰ به ۵۵۰۰۰ نفر
با توجه به الزام اور شدن داشتن پاسپورت برای شرکت کنندگان لاتاری ۲۰۲۱ تعداد شرکت کنندگان در این دوره کاهش خواهد یافت و به همین نسبت شانس افرادی که دارای پاسپورت هستن و شرکت میکنند، برای قبولی در لاتاری گرین کارت ۲۰۲۱ افزایش خواهد یافت.
تعداد ویزاها در این دوره از ۵۰۰۰۰ نفر به ۵۵۰۰۰۰ نفر افزایش یافته است، به این معناست که ده درصد در حالت عادی نسبت به سال گذشته شانس بیشتری برای برنده شدن دارید…