ویزای دانشجویی

سالیانه افراد بسیاری از اقصی نقاط دنیا به قصد تحصیل در مقاطع مختلف به ایالات متحده امریکا سفر می کنند. از لحاظ تعداد صادر شده در هرسال این ویزا محدودیتی ندارد.

ویزاهای دانشجویی به سه گروه تقسیم می شوند:

ویزاهای گروهF1 ویزا برای تحصیلات دانشگاهی

این نوع ویزا برای متقاضیانی صادر می شود که قصد دارند برای تحقیق یا تحصیل در یکی از دانشگاه ها یا کالج های معتبر آمریکایی به این کشور سفر کنند. همراهان دارندگان این ویزا با ویزای F2می توانند وارد آمریکا شوند.

ویزاهای گروه J1 ویزا برای تحصیلات دانشگاهی به عنوان مبادله دانشجو

این ویزا برای افرادی درنظر گرفته می شود که با شرکت در یک برنامه تبادل دانشجو برای تحصیلات عالی به ایالات متحده سفر می کنند.

ویزاهای گروه M ویزای تحصیلات غیردانشگاهی

این ویزا مختص افرادی است که برای آموزش دیدن در موسسات غیر عالی وارد آمریکا می شوند.