نکته مهم ارسال عکس برای لاتاری 2020

♨️ با توجه به ترافیک ثبت نام دو روز آخر، لطفا به موارد زیر دقت بفرمایید:

– عکس بایستی پشت زمینه سفید باشد.
– عکس برای هر فرد از اعضا خانواده الزامی است.
– شانه ها بایستی داخل کادر عکس باشد.
– زاویه نشستن و زاویه سر بایستی کاملا مستقیم و بدون زاویه باشد.
– از فرستادن عکس های خانوادگی، قدیمی و یا پشت زمینه غیر سفید جدا خودداری بفرمایید.
– سایز عکس حتی المقدور 5*5 باشد، تا از اتلاف وقت جهت ویرایش جلوگیری شود.

♨️ کاربران عزیزی که عکس هایشان ایراد دارد، حتی المقدور تا تاریخ 14 آبان ماه نسبت به تغییر آن، اقدام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ارسال عکس استاندارد، فرم ایشان در این دوره قابل ثبت نمی باشد.

♨️ خواهشمند است جهت جلوگیری از اتلاف وقت و رسیدگی به انجام ثبت نام همه کاربران به نکات ارائه شده دقت فرمایید.

✨تنها دو روز تا پایان زمان ثبت نام لاتاری فرصت باقیست.

@takegreencard