American GreenCard Lottery

چرا ما؟

شاید از خود بپرسید با توجه به  این که ثبت نام در سایت اصلی رایگان است چرا با پرداخت هزینه ای مختصر این کار را باید به ما بسپارید؟

  • بهتر است بدانید که هر ساله حدود یک سوم ازفرم هایی که توسط متقاضیان در سایت اصلی ثبت می شود متاسفانه به علت اشتباهاتی ناشی از عدم اطلاع افراد از شرایط، از گردونه قرعه کشی حذف می شود.
  • به علت سرعت پایین اینترنت در کشور امکان قطع اینترنت در میانه یا زمان ثبت فرم قرعه کشی گرین کارت وجود دارد (زیرا از تمام دنیا دراین مدت محدود می خواهند در سایت ثبت نام کنند و ترافیک سایت بالا می رود) و اگربه طور اتفاقی دوباره فرم گرین کارت را ثبت کنید فرم گرین کارت شما به طور اتوماتیک از گردونه قرعه کشی گرین کارت حذف خواهد شد.
  • با توجه به این که از طریق سایت ما می توانید در طول سال ثبت نام کنید دیگر نگران فراموش کردن ثبت نام در آن بازه محدود به علت مشغله کاری نخواهید بود.
  • تیم ما با بهره گیری از تجربه خود تمامی مدارک و اطلاعات افراد شرکت کننده را کنترل کرده تا از تطابق آنها با شرایط خواسته شده اطمینان حاصل نماید.
  • تک تک عکس های ارسالی ، توسط افراد متخصص بررسی شده و در صورت عدم انطباق ویرایش شده و سپس به فرم شرکت کننده الصاق می گردند.
  • شما می توانید تمام اطلاعات خودرا در فرم های فارسی سایت ما ثبت کنید وسپس تیم مجرب ما با تسلط کامل به زبان انگلیسی بدون هیچ گونه ایرادی و کاملا منطبق با شرایط سایت اصلی این فرم ها را ثبت خواهد کرد.

در جدول زیر، مزایای ثبت نام از طریق ما را مشاهده می کنید:

مزیت های ارائه شده سایت اصلی سایت ما
امکان ثبت نام در طول سال
چک کردن وضعیت تقاضا درهر زمان
پشتیبانی مشتریان به وسیله تلفن و ایمیل توسط متخصصان
مرور کارشناسانه اطلاعات فرم های ثبت نام قبل از ثبت در سایت اصلی
اطلاعات لازم همواره در دسترس وقابلیت ثبت نام به صورت فارسی
امکان به روز کردن اطلاعات تماس خود در هر زمان
به روز رسانی اطلاعات فرم های ثبت شده در هر زمان دلخواه
آماده سازی رایگان عکس ها مطابق با شرایط سایت ثبت نام
امکان ارسال عکسها توسط ایمیل
امکان به روز کردن عکسها درهر زمان
ارسال تائیدیه ثبت نام به وسیله ایمیل
آگاه ساختن شما از نتایج قرعه کشی
قابلیت ثبت نام به صورت چند سال پیاپی یا تا زمان انتخاب شدن شما
تسهیلات اعطایی برای ثبت نام های بعدی
بدون هزینه

این وب سایت در جهت تسهیل فرایند ثبت نام گرین کارت می باشد و کلیه هزینه های گرفته شده از کاربران بدلیل انجام هرچه بهتر فرایند ثبت نام است و هیچگونه وابستگی با سازمان یا نهادهای دیگر ندارد.  


register