American GreenCard Lottery

عکس


راهنما و دستورالعمل چگونگی تهیه عکس و ارسال آن جهت ثبت نام لاتاری گرین کارت

برای هر یک از افرادی که در فرم ثبت نام مشخصات آنها ذکر شده است، یک قطعه عکس رنگی جداگانه به ابعاد 6 در 6 سانتیمتر و با رعایت استاندارد های زیر تهیه و ارسال کنید.

مشخصات فنی عکس:


1- رنگی با زمینه روشن - سفید
2- تمام رخ با صورت کاملاً مشخص
3- ابعاد عکس 6 در 6 سانتیمتر
موقعیت سر:
1- شخصی که از او عکس گرفته می شود باید مستقیماً به دوربین نگاه کند.
2- سر شخص نباید به سمت بالا، پایین یا اطراف خم شده باشد.
3- سر شخص باید حدود %50 از کل عکس را شامل شود.

زمینه عکس:
4- شخصی که از او عکس گرفته می شود باید جلوی یک زمینه خنثی با رنگ روشن قرار گیرد.
5- زمینه های تیره و یا طرح دار قابل قبول نخواهد بود.
متمرکز کردن:
6- عکس باید به صورت واضح تنظیم (فوکوس) شده باشد.

موارد تزئینی:
7- عکس هایی که در آن شخصی که از او عکس گرفته می شود عینک زده باشد و یا موارد دیگری که از توجه را از صورت کم کند، قابل قبول نخواهد بود.
پوشش سر و کلاه:
8- عکس های افرادی که پوشش مو یا کلاه دارند تنها در صورتی پذیرفته خواهد بود که مرتبط با اعتقادات مذهبی باشد و حتی در این صورت این پوشش نباید هیچ نقطه ای از صورت را پوشش دهد.
9- عکس های افرادی که پوشش های سر طایفه ای که مشخصاً طبیعت مذهبی ندارند، پذیرفته نیستند.
10- عکس های با کلاه های نظامی، هواپیمایی و دیگر کلاه های پرسنلی قابل قبول نخواهد بود.
11- اگر مجرد هستید یك عكس، و اگر متأهل بوده و یا بچه های مجرد زیر 21 ساله دارید یك عكس جداگانه از هر نفر از اعضای خانواده را تهیه كنید.
12- عکس های با حجاب مورد قبول است اما صورت شخص باید کاملا آشکار و رو به دوربین باشد. اما عکس های نظامی و کلاهدار پذیرفته نمی شود.
13- عکس دسته جمعی برای اعضای خانواده قابل قبول نیست و عکس شخص متقاضی، همسر وی و فرزندان مجرد زیر 21 سال باید هر یک به صورت جداگانه باشد.

14-عکس بانوان بدون پوشش و همچنین با پوشش (فقط به دلایل مذهبی) پذیرفته می شود.اما عکس با پوشش در صورتی پذیرفته می شود که شرایط بالا را کامل داشته باشد، بنابه اطلاعیه اداره مهاجرت آمریکا، به دلایل مذهبی، عکس بانوان با پوشش در صورتی که صورت به طور کامل مشخص باشد پذیرفته است .به دلیل اینکه مرحله بعد از قبولی مصاحبه حضوری است چگونگی تهیه عکس بانوان مهم است.


نکات مهم:

  • عکس شما حداکثر تا 6 ماه قبل از ثبت نام گرفته شده باشد.
  • عکس شما مستقیما از روبرو گرفته شده باشد (نه به صورت مایل).
  • اگر عکس آماده پاسپورتی دارید(عکسی که مشخصات بالا در آن رعایت شده باشد) ولی اندازه آن 6 در 6 سانتیمتر نیست می توانید از همان عکس استفاده کنید و همکاران ما تبدیل آن عکس به عکس استاندارد را انجام می دهند.
  • اگر دوربین دیجیتال دارید می توانید عکس استاندارد بالا را تهیه نموده و آن را برای ما ایمیل کنید. تغییر ابعاد و سایر مشخصات فنی توسط متخصصین ما انجام خواهد شد.


راهنمای ارسال عکس:
ارسال یک عدد عکس برای متقاضی و افرادیکه در فرم نامشان ذکر شده کافی و البته الزامی است حتی اگر آن فرد یک ماهه باشد.

  • ابتدا عکس تهیه شده را اسکن نموده و بصورت یک فایل JPEG در آورید.
  • باید DPI اسکنرتان مساوی یا بیشتر از 300 تنظیم شده باشد.
  • باید حداقل طول و عرض عکس 600 پیکسل باشد.
  • به صفحه "عکس ها" در سایت رفته و عکس هر شخص را برای ما ارسال کنید.راهنمای تصویری تهیه عکس استاندارد:بدون عینک باشد محو نباشد
با کلاه و لباس فرم و یا محلی نباشد زمینه ساده داشته باشد
صورت به چپ و راست نچرخیده باشد از فاصله دور نباشد

اینگونه عکس مناسب است

عکس بانوان بدون پوشش و همچنین با پوشش (فقط به دلایل مذهبی) پذیرفته می شود،
اما عکس با پوشش در صورتی پذیرفته می شود که شرایط بالا را کامل داشته باشد، بنابه اطلاعیه اداره مهاجرت آمریکا، به دلایل مذهبی، عکس بانوان با پوشش در صورتی که صورت به طور کامل مشخص باشد پذیرفته است .
به دلیل اینکه مرحله بعد از قبولی مصاحبه حضوری است چگونگی تهیه عکس بانوان مهم است.نمونه های بیشتر عکس صحیح و غلط:


الف- سه عکس قابل قبول
3 Well Composed Photos
سه عکس قابل قبول
Well-Composed Photo #1 Well-Composed Photo #2
Well-Composed Photo #3


ب- عکسهای غیر قابل قبول

INCORRECT
عکسهای غیر قابل قبول

No Retouching
عکس خود را رتوش نکنید

No Retouching

Pose Not Frontal
عکس خود را از جلو بگیرید

Image Not Portrait View
عکس خود را عمودی بگیرید

Pose Not Frontal

Image Not Portrait View

Head Too Small
سر عکس زیادی کوچک است

Head Too Big
سر عکس زیادی بزرگ است

Head Too Small

Head Too Big

 

Background Not Plain
نمای پشت عکس یکدست نیست

Background Not Plain

 

Not In Focus
عکس تار است

Visible/Coarse Dot Pattern

عکس نقطه نقطه است

Not In Focus

Visible/Coarse Dot Pattern

Resolution Too Low
کیفیت عکس پایین است

Resolution Too Low

 

Glare On Glasses
فلش بر روی عینک افتاده است

Glare On Glasses

 

Improper Color
رنگهای عکس غیر واقعی است

Too Dark
عکس بیش از حد تیره است

Improper Color

Too Dark

Contrast Too High
کنتراست بالا است

Contrast Too High

 

Over-Exposed
نور بیش از حد به صورت تابیده است

Shadows On Face
روی صورت سایه وجود دارد

Over-Exposed

Shadows On Face

Shadow On Background
پشت عکس سایه افتاده است

Shadow On Background