قوه مقننه

در حالی که کنگره آمریکا در واشنگتن، دی.سی.، تشکیل جلسه می دهد، هیئت های مقننه در مراکز هر یک از 50 ایالت تشکیل می شوند تا مسائل ایالتی رابه بحث بگذارند و قوانینی اتخاذ کنند که برای شهروندان در محدوده زندگی شان قابل اجراست. همانند کنگره، 49 ایالت دیگر هم دارای قوه مقننه ای متشکل از دو مجلس هستند، که عمدتا از اعضای دو حزب سیاسی اصلی، یعنی جمهوری خواه و دموکرات تشکیل می شوند. تنها ایالت نبراسکا قوه مقننه ای دارای یک مجلس دارد، و تمامی اعضای آن رسما به “مستقل ها” معروف اند.

ادامه خواندن “قوه مقننه”